Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı Kırklareli – YMM-BAĞ. DNTÇ. VEDAT VAR

YMM-BAĞ. DNTÇ. VEDAT VAR, Kırklareli

2019/57 Esas

1- GÜNGÖR YATIRIM İNŞAAT TAH.SAN.DIŞ TİC.A.Ş 2- CENK GÜNGÖR -Konkordato Komiserliği’nden- (Lüleburgaz 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin(Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2019/57 E. Sayılı Dosyası) ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET Lüleburgaz Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5880 numarasına kayıtlı Güngör Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi Dış Ticaret Anonim şirketi ‘ne Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/57 E. sayılı dosyasında, 17.05.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser olarak YMM Vedat VAR ‘ın atanmasına hükmedildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten ve Gerçek kişi ortak Cenk GÜNGÖR den alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin; Kocasinan Mahallesi Acıçeşme sokak Nuritopuz apt.No:21/6 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresine hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında bizzat (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, İİK m.299/1-c gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderilebileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. KONKORDATO KOMİSERİ YMM –BAĞIMSIZ DENETÇİ VEDAT VAR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.