T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1124

Arifiye Mah. Belediye Sk No: 2/33-34 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 10518 sicil numarası ile kayıtlı ve Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 434 005 2930 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi GÜNEŞ İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. A.Ş. tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 14/12/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak **************** atanmıştır.Duruşmanın 13.03.2019 günü saat 10:05’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.