T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/958

Davacı , GÜNBEGİ TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İhsaniye Mah.Gazi Yakup Satar cad. No: 1/B Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 34827 sicil numarası ile kayıtlı ve Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 427 054 8188 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi GÜNBEGİ TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 01.11.2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak ************** , ******************* ve ***************** atanmıştır. Duruşmanın 30.01.2019 günü saat 10.00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 1

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.