Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakanlık’a gönderilen yeni çek kanun tasarısı, Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışılan iflas ertelemeye ilişkin düzenleme ve Piyasa Gözetim Kurulu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

bülent tüfenkciTüfenkci, “Sektörle iç içe olmaya çalıştık. Gümrüklerde bürokratik yavaşlığı, pratiğe dönüştürmeye çalıştık ve otomasyona ağırlık verdik, işlem sürelerini azalttık. İç piyasayı düzenlemeye yönelik adımlar attık” dedi. Adalet Bakanlığı ile birlikte üzerinde çalıştıkları iflas erteleme konusundaki düzenleme için “Son zamanlarda bunu suiistimal eden, kötü niyetli şirketler çıkıyor. Bunun önüne geçmek için bilirkişilik müessesesini etkin hale getiriyoruz” dedi. “İflas erteleme isteyen şirkete kayyum atandıktan sonra da mal sahibi genelde işbaşında kalıyordu” diyen Tüfenkçi şöyle konuştu:

DOMİNO KIRILACAK

“Mal sahibi üretimi durdurup yavaş yavaş şirketin içini boşaltıyordu. Düzenleme ile iflas erteleme isteyen şirketlerde üretimi teşvik ediyoruz. Üretim yapmayan şirket 3 ay içinde tasfiye edilecek. Bankacılık sektörü, tedarik zinciri, vergi, hacizler ve borçlar nedeniyle yaşanabilecek domino etkisini kırmış olacağız.

BANKA KOÇANI İSTEYECEK

Bankalar Birliği Risk Merkezi kurulduğunu hatırlatan Tüfenkci, “Arkası yazılan çekler 3 gün içinde piyasadan çekilecek. Banka çeki yazılan müşteriden çek koçanını isteyecek. Banka, böylece kredi itibarı sağlayacak. Şirket kurma süresini 7-8’den 2 güne indirdik. Tasfiye süreci de 1 yıldan 6 aya düşürüldü” dedi.

İŞTE BAKAN TÜFENKCİ’NİN DEĞİNDİĞİ DİĞER DÜZENLEMELER:

KAREKODLU ÇEK İLE RİSK TESPİTİ

Çekin üzerindeki karekod okutulduğunda, bankanın müşteri için ‘olumlu ya da riskli’ görüşü tüccar tarafından görülebilecek. Kaç bankadan çek kullanılmış, çek sahibi, geçmişte ödemeleri düzgün yapmış mı, iflas erteleme veya tedbir kararı var mı bunlar görülebilecek. Bir şirketin yönetiminde görev yapan, adına çek düzenlenen kişi, çekleri ödenmiyorsa artık bir şirketin yönetiminde görev alamayacak

CİRO EDENE DE YÜKÜMLÜLÜK

Ciranta (ciro eden kişi) için de Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS) veya TC kimlik numarası zorunlu olacak. Ciranta da ödeme konusundaki yükümlülükleri yerine getirecek. Bu bilgiler ticari sır kapsamından çıkarılacak. Hapis cezası yerine şirket yönetiminde yer almama gibi yaptırımı olacağı için piyasadan mal alamama, bankaların da çek müşterisi için seçici davranması uygulamaları olacak. Bankalara da kredi itibarı sağlayacak.

PATENT TEMİNAT GÖSTERİLEBİLECEK

Tacirlerin makineleri, alacakları, patentleri, fikri ve mülkiyet haklarının kredi temininde teminat gösterilmesi sağlanacak. Bankalar bu teminatları kabul edecek. Bununla sanayicinin gayrimenkul yatırımından üretime yönelmesi hedefleniyor. Daha önce sanayici, kredi alabilmek için zorunlu olarak gayrimenkule yatırım yapıyordu.

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI:

Kayısı, incir, pamuk, zeytin, fındık, patates, fıstık gibi depolanabilir ürünler borsada işlem görecek. Yeni kurulacak hükümette tartışıp Meclis gündemine getirilecek. Örneğin iki ay sonra satılacak ürün depolanıp hissesini almak mümkün olacak

DENETİM İÇİN 5’Lİ YAPI:

Denetimlerde Sağlık, Tarım, Sanayi, Ekonomi ve Gümrük bakanlıklarının uhdesinde 5’li yapıda piyasa denetimi, tek bir bakanlık ya da bağımsız kurum uhdesinde toplanacak. Teknik destek alacak bu tek çatı modelle, etkin denetim sağlanması hedefleniyor.

İLETİŞİM GENELGESİ:

E-ticaret kanununun hayata geçirilmesinin ardından ticari iletişim, ticari ve elektronik iletilerle ilgili genelge il müdürlüklerine gönderilecek. Söz konusu uygulama ile müşterilerin şikayetlerini takip etmeleri sağlanmış olacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.