Hatay Merkezli, Gül Turizm ve Seyahat A.Ş iflas erteleme istedi.

gul_turizmHatay Ticaret Sicil Memurluğu’nun 7176 sicil numarasında kayıtlı Davacı Gül Turizm Ve Seyahat Anonim Şirketi vekili tarafından İİK.nun 179 maddesi gereğince iflasın ertelenmesi talepli açılan davada,

İlan tarihlinden itibaren duruşma gününe kadar haklannm zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin mahkemeye başvurarak müdahale talep edebilecekleri, varsa duruşma tarihine kadar tüm delilleri ile birlikte başvurmaları gerektiği, bu süre içinde müdahale talebinde bulunmayanlann müdah ¡İliklerin in kabul edilmeyeceği hususunun tebliğ ve ilanına karar verilmiştir.

Açılan bu davanın yargılaması 23.062016 günü saat 09:50’a bırakılmıştır.

LLK.’nun 173/2 maddesi uyannca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 17.03.2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.