T.C.
BURHANİYE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLA N
BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Gül Tav. Tavukçuluk LTD.ŞTİ. tarafından mahkememize iflasın ertelenmesi davası nedeniyle itiraz eden alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde İİK nun 166/2 ve 173/2. Maddeleri gereğince mahkememizin 2016/219 esas sayılı dosyasına müdahale ve itirazda bulunabilecekleri, delillerini en geç 2 hafta içinde ibraz etmeleri gerektiği haklarının zedelendiği iddia eden gerçek yada tüzel kişilerin 15 gün içinde mahkememize müracaat ederek müdahale talep edebileceklerdir. Davamızın duruşması 12.07.2016 günü saat 10.00 ‘a bırakılmıştır.
İİK’nun 173/2. Maddesi uyarınca alacaklıların itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.01.06.2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.