T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1300 Esas

Borçlu-Davacı GTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş vekili ***********************’ın hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 34045 sicil numarasında kayıtlı davacı GTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 05.11.2018 tarih saat: 16:49başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında25/10/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1300 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 30/01/2019 günü saat 15:50’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ****************, *****************, *********************un geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.