T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2016/850 Esas

Davacı ,GRUPPO TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş., KIRKPINAR LOKANTACILIK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı , GRUPPO TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.. KIRKPINAR LOKANTACILIK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.’ nin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/a maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde H.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 09/11/2016 saat 15:35’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinde derhal ibrazı gerektiği JİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan o unur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.