T.C.

İSTANBUL ANADOLU

9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2016-838 Esas

Davacı GÖKSOY GIDA ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı: SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİNDE 405 033 9869 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna ise 9677 sicil numarası ile kayıtlı GÖKSOY GIDA ANONİM ŞİRKETİ ‘nin iflasının ertelenmesi talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nun 179/a maddesi yollaması ile İİK’nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMI devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olar günü saat 14.15’te yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vel ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği, İİK 166 maddesi hi olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.