T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2018/811 Esas

Davacılar GÖKMEN ÇELİK, MİKAYİL DEMİR, MERSİN ÖZDEM MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, M.T.Y İNŞAAT NAKLİYAT LASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 33905 sicil numarasında kayıtlı davacı MERSİN ÖZDEM MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 13224 sicil numarasında kayıtlı davacı M.T.Y İNŞAAT NAKLİYAT LASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. davacı 49996064658 TC Kimlik nolu GÖKMEN ÇELİK, 514*****042 TC Kimlik nolu MİKAYİL DEMİR, hakkında 12/12/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser heyeti olarak *************,******************, ***********************‘ın görevlendirilmelerine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 12/03/2019 günü saat 09:30’a bırakılmasına, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir. 18/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.