T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1121

Davacı Gökhan Çoban ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 25/09/2018 tarih ve 2018/1121 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
************** T.C.Kimlik Nolu Gökhan Çoban hakkında 17/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacıya ***************** T.C.Kimlik Numaralı ***********************’nun geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 21/12/2018 günü saat 10:00’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 01/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.