T.C
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO : 2019/4 Esas

Davacı Gökbayrak Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya 2004 sayılı İİK’nun287 maddesi uyarınca 08/01/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, konkordato komiseri olarak S. M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Dursun YAMAN (T.C Kimlik 2*******8 ) ile S. M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Zeynep Kılıç’ı ( 2************4 T.C Kimlik Numaralı)geçici konkordato komiseri olarak atanmıştır. Geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanı gerekmektedir.Bu kapsamda; Bartın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 413 sicil nosunda kayıtlı olan ve Gölbucağı Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No: 60 Merkez BARTIN adresinde mukim davacı Gökbayrak Pazarlama Ticaret veSanayi Ltd. Şti hakkında açılan konkardato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflasKanunu’nun 288. Maddesi gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileckleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/01/2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.