T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDAN

İLAN
ESAS NO: 2019/28 Esas

Davacı Harun Gökbayrak tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya 2004 sayılı İİK’nun 287 maddesi uyarınca 28/01/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, konkordato komiseri olarak S. M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Dursun YAMAN (T.C Kimlik 2***********8 ) ile S. M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Zeynep Kılıç’ı ( 2**********4 T.C Kimlik Numaralı)geçici konkordato komiseri olarak atanmıştır. Geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanı gerekmektedir.Bu kapsamda; Bartın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 413 sicil nosunda kayıtlı olanve Gölbucağı Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No: 60 Merkez BARTIN adresinde mukim Gökbayrak Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti ortaklarından HARUN GÖKBAYRAK tarafından açılan konkardato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. Maddesi gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordatotalebinin reddini isteyebileckleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.