T.C. ANKARA 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ESAS NO : 2016/971 Esas

Ankara Keçiören Karargahtepe mah. Çamaltı sok. 10 l/A adresinde kırtasiye-hırdavat-esans alım satım işi yapan borçlu Gök-Ser Kimya San.Tİc.Ltd.Şti. ‘nin konkordato mehil talebi Ankara 4.İcra Hukuk Mahkemesinin 15/11/2016 tarih 2016/971-887 sayılı ilamı ile kabul edilerek 3 aylık mühlet verilmiş ve komiserlik görevi tarafıma tevdii edilmiştir.
İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklıların komiserliğimize müracaatla; alacaklarını masaya kayıt ettirmeleri ve borçlunun konkordato ödeme projesini görüşmek üzere alacaklılar toplantısının 01/02/2017 günü saat 14.00 ‘de Hipodrum cad. No: 18 Adliye Ek Bina Ankara 4.İcra Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, alacaklılar listesinde bulunmayan veya alacaklarını süresinde kayıt ettirmeyen alacaklıların müzakereye alınmayacağı, toplantıdan önceki 10 gün içinde dosyanın incelenebileceği IİK. 292. Maddesi gereğince ilan olunur. 18/11/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.