T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Sayı: 2016/880 Esas

Çamlık Mah.İkbal Cad.Dinç Sok.Muyar Plaza No:4 K:12 D:72 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 633123/0 sicil numarası ile kayıtlı GNB DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicilinde 877089/0 sicil numarası ile kayıtlı HETA ISI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicilinde 696195/0 sicil numarası ile kayıtlı MİDLİNE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİnin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirketlere
xxxxxxxxxxx TC kimlik numaralı Hukukçu SELÇUK ÖZTEK ile xxxxxxxxxx TC kimlik numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MEHMET YORULMAZER’in denetim kayyımı ATANMASINA,
şirketlerin Yönetim Kurullarının alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine, Kayyım tarafından şirketlerin gidişatı ve iyileştirme projelerinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 02/11/2016 saat: 14.55’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği, İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.