T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/442 Esas

Davacı GLOBAL TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 468391 nolu sicilinde kayıtlı GLOBAL TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş hakkında 03/10/2018 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE KESİNMÜHLET VERİLMESİNE, 
b)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
C)03/05/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d)03/05/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan İ**************, ********* ve ****************’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.