T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/804 Esas
Manisa Ticaret Sicil Memurluğunun 9469 nosunda kayıtlı davacı Gediz Global Özel Sağlık Hizmetleri Tic.AŞ, 14293 nosundan kayıtlı Beyaz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic.Ltd.Şti, 17961 Sokrates Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., Nail Saroğlu T.C 62662058140, Ayla Sarıoğlu T.C 62572061100 hakkında 11/12/2018 tarihinden başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,
Alacaklıların iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, 7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.12/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.