T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/731
Davacılar FURKAN BİLEN, SİYAMİ COŞKUN, MELİK YEGİN, MUSTAFA BİLEN, AFRA METAL MOBİLYA AKSESUAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, BİLAKS METAL MOBİLYA AKSESUAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, GOLDAKS METAL MOBİLYA AKSESUAR SANAYİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün (608056/0) sicil nosunda kayıtlı Davacılar (borçlular) GOLDAKS METAL MOBİLYA AKSESUAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, (749403/0) sicil nosunda kayıtlı BİLAKS METAL MOBİLYA AKSESUAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, (564370/0) sicil nosunda kayıtlı AFRA METAL MOBİLYA AKSESUAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ,(TC KİM NO:*********************) FURKAN BİLEN, (TC KİM NO:***************) SİYAMİ COŞKUN, (TC KİM NO:*********************) MELİK YEGİN, (TC KİM NO:********************) MUSTAFA BİLEN hakkında 01/08/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 03/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirketlerin (borçlular) ile davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)01/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan ***********,*********, ***************’nın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/731 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 29/11/2018 günü saat 11:45’de yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.