T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1031
Davacılar, Fuldam Oto Elektrik İnşaat Hafriyat Nakliye Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İhsan Öksüz Kerbena Nakliyat Hafriyat Tic. Pet. Ür. Yedek Par. Oto Alım Satım, Sudes Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu ve İş Makineleri Kursu Maden Hafriyat Beton İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 19/09/2018 tarih ve 2018/1031Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287. maddesi uyarınca 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
A-İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez – 175366 nosunda kayıtlı davacı İHSAN ÖKSÜZ KERBENA NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT MADEN TİCARET PETROL ÜRÜNLERİ YEDEK PARÇA OTO ALIM SATIM -hakkında 07/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B-İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez – 141986nosunda kayıtlı davacı FULDAM OTO ELEKTRİK İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -hakkında 07/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
C-İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez -195317 nosunda kayıtlı davacı SUDES ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSU VE İŞ MAKİNELERİ KURSU MADEN HAFRİYAT BETON İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -hakkında 07/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere geçici komiser olarak ************************’ün geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 21/12/2018 günü saat 10:10’da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 27/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.