Frigo-Pak Gıda’nın sermaye artırım başvurusunun değerlendirilmesinin ertelenmesi talebine SPK’dan cevap geldi.
Frigo-Pak Gıda’nın, iflas erteleme dava süreci içinde sermaye artırım başvurusunun değerlendirilmesinin 08.02.2017 tarihli duruşma sonrasına ertelenmesi hususundaki talebine Sermaye Piyası Kurulu,daha önce verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına dair Mahkeme kararının Kurula iletilmesi halinde yeniden değerlendirmeye alınacağı cevabını verdi.
Yapılan açıklama şöyle:
“İflasın Ertelenmesi talebimizin incelenmekte olduğu İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/794 Esas sayılı dosyasınca 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile adli soruşturma yürütülüp yürütülmediği hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sorulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma bulunmadığına ilişkin cevap gelmiş ancak İstanbul il Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz cevap verilmemiştir.
Şirketimiz bu sebeple 16.01.2017 tarihinde bir talep dilekçesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu 500.000.-TL’lık nakit tahsisli sermaye artırımı başvurusunun değerlendirilmesinin şu an için durdurularak, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 08/02/2017 tarihinden sonra değerlendirmeye alınması hususunda başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu bu talebimize karşılık, 18.01.2017 tarihli cevap yazısında ilgili sermaye artırımı başvurumuzun iflas erteleme davamıza ilişkin olarak 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şirketimiz hakkında daha önce verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına dair Mahkeme kararının Kurula iletilmesi halinde yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirmiştir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.