T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2016/794 Esas

Davacı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacılar Davacılar FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. haklarında iflasın ertelenmesi davası açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İÎK 158/1. 166/2 maddeleri gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 07/09/2016 günü saat 14:55’de yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerekliği, gıyaplarında da karar verilebileceği HMK 317/2 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.