T.C. BOLU 3. İCRA DAİRESİ

2016/1 İFLAS

Örnek No: 37

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI
DOSYA NO:2016/1 İFLAS

Müflisin Adı ve Adresi :FLAŞ TRANS ULUSLARARARASI NAKLİYAT TURİZM VE TİCARET. LTD . ŞTİ
Bahçelievler Mah. Şemsi Ahmet Paşa Cad. No:23 / BOLU
Müflisin Ticaret Sicil No : 670

Müflis FLAŞ TRANS ULUSLARARARASI NAKLİYAT TURİZM VE TİCARET. LTD . ŞTİ hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden bu konunun müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 28.12.2016 tarihinde çarşamba günü saat 09:00 de hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs Kanununun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur. 11/11/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.