T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/519 Esas
Davacı FİTNET BADAK- T.C kimlik nolu 24*******26 tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı FİTNET BADAK T.C kimlik nolu 24*******26 hakkında konkordato davası açılmış olup, 11/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak **************** atanmıştır.
İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilanıdan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkmeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.