T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/683 Esas

Davacılar , FİMA KIRT. BİLİŞİM HİZM. YAY. KİTAP. TURZ. VE DIŞ TİC LTD ŞTİ, FİNAL PAZARLAMA KİTAP KIRT YAY VE BİLİŞİM HİZM TİC LTD.ŞTİ tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 477374 sicil numarasında kayıtlı borçlu FİMA KIRTASİYE BİLİŞİM HİZMETLERİ YAYIN KİTAP TURİZM VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ ile 327759 sicil numarasında kayıtlı borçlu FİNAL PAZARLAMA KİTAP KIRTASİYE YAYIN VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. hakkındamahkememizce verilen 19/07/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 19/10/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)19/07/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden ***********, ************** VE ***************’nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisindeDEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/683 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 14/12/2018 günü saat 15:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.15.10.2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.