T.C.
OSMANİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/596 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4659 nolu sicilinde kayıtlı FİDANLAR PETROL NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8180 nolu sicilinde kayıtlı FİDAN GAZ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 2*******2 T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA FİDAN’a 08/02/2019 tarihinden başlamak üzere İKİ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET kararının uzatılmasına karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.