İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/176 Esas KARAR NO : 2016/125

Davacılar FİDA FİLM YAPIM DAĞITIM VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ, TİGLON İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan İflasın ertelenmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce
1-Davanın KABULÜNE,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 269754 sicil numarasında kayıtlı FİDA FİLM YAPIM DAĞITIM VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ İLE
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 428864 sicil numarasında kayıtlı TİGLON İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 26/02/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN İFLASLARININ 1 YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE,
2-ÜK nun 179/a ve b maddeleri gereğince Kayyumlar Prof. DR. S.Burak Arzova, Prof. DR. M.Veysel Batmaz ve Beyhan Belkız Beken in görevlerinin aylık 1.500,00 TL ücret ile devamına,
3-Mahkememizin 15/07/2014 tarihli TEDBİR KARARININ DEVAMINA,
4-Kayyımlann 3 er aylık dönemlerde ve bir yıllık sûrenin sonunda mahkememize rapor sunmalanna,
5-İİK 166/2 mad. Gereğince kararın gideri davacı tarafından karşılanmak kaydıyla yurt genelendi trajı 50.000,00 TL den fazla olan bir gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
6-İflas erteleme kararının İİK nun 176 madde gereğince masraf davacı taraftan karşılanarak ilgili yerlere bildirilmesine…. karar verilmiş oluğu karar gereğince İ.İ.K 166/2 madde gereğince karar özeti ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.