T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2016/440

Davacı FGC DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LÎMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı tarafından dava dilekçesi ile;
-Sanayi Mah. Şehit Org.Eşref Bitlis Cad. No: 17/4 Güngören/İstanbul adresinbe mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 626870 sicil numarasında kayıtlı bulunan davacı FGC DANIŞMANLIK SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili olarak açılmış İflasın Ertelenmesi davasında:
-IlK’nun 166/2 ve 179/a maddelerinin amir hükümleri uyarınca envanterlerin düzenlenmesi ve yönetim kurulu kararlarının onaylanması, keza şirket müdürlerinin temsil ve ilzam yetkisinin tedbiren kısmen kısıtlanarak yapılacak işlemlerin geçerliliğinin onaylanması yetkileri ile sınırlı tutulmak suretiyle bu amacı gerçekleştirmek üzere yeminli mali müşavir İsmail Bektaş’ın resen denetçi kayyın olarak atanmasına, kayyımın şirketin mal varlıklarının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklann korunması alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasının denetlemekle görevlendirildiği hususu ile,
-Borçlu şirket tarafından iflasın ertelenmesine ilişkin bu davanın açıldığının,
-İflasın ertelenmesi talebi nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize başvurarak alacakları ve alacaklarının dayanağı ilgi ve belgeleri de ibraz etmek suretiyle müdahale talep edebilecekleri,
-Bu süre içinde müdahale talebinde bulunmayanların müdahalelerinin kabul edilmeyeceği,

-Duruşma günü olan 19/07/2016 günü saat: 10:55’de mahkememizde hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini yapılacak,olan duruşma da kanuni bir vekil İle temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde HMK’nun 316.ve devamı maddeleri gereğince, gıyaplarında yargılama yapılıp hüküm kurulacağı hususu ilan olunur. 13/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.