T.C.
İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
 : 2018/1133 Esas 
İLAN

Davacılar , FEVZÜ BEKTAŞ, ONUR BEKTAŞ, ÖMÜR BEKTAŞ, ÖMÜR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 464122/0 sicil nosunda kayıtlı davacı ÖMÜR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ, ÖMÜR BEKTAŞ, ONUR BEKTAŞ VE FEVZÜ BEKTAŞ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 02/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ******** , *********** ile ****************’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.Mahkememizin 29/11/2018 tarihli ara kararı ile mahkememizce görevlendirilen ************‘in görevinin sonlandırılarak yerine *************atanmıştır. Duruşmanın 28/12/2018 günü saat 10:00′da yapılacağı hususu İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 03/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.