‘Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil’  benzer özellikleri olan iki ayrı kurum düzenlenmiştir.

‘Fevkalade Mühlet’ başlığı altında düzenlenen kurumda, olağanüstü durumlarda, özellikle ekonomik buhranlarda, Bakanlar Kurulunun kararı ile icra tetkik merci tarafından isteyen borçluya, borcunu ödeyebilmesi için, altı ayı geçmemek üzere süre verilmektedir.

‘Fevkalade Hallerde Tatil’ başlığını taşıyan kurumda ise, salgın hastalık, büyük bir felaket veya savaş durumunda Bakanlar Kurulu kararı ile, ülkenin bir kısmında veya bazı ekonomik sınıflar yararına icra takipleri belli bir süre için durdurulmaktadır.

İİK’da yer alan ‘Tatil ve Talikler’ başlıklı düzenlemede yer alan talik hallerinin aksine, ‘Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil’ kurumları bir ya da birkaç kişi değil çok geniş bir kitle yararına erteleme hallerini düzenlemektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.