T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1097 Esas

Davacılar , FERAH YILMAZ, İSMAİL YILMAZ ile Davalı , HASIMSIZ , arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 31235 / Merkez siciline kayıtlı davacı Modaev Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Pamukkale Vergi Dairesi/6220592672) ve diğer davacılar Ferah YILMAZ (TC:2*********2), İsmail YILMAZ (TC:2*************8) haklarındaGEÇİCİ MÜHLET KARARININ İİK 287.MADDESİ GEREĞİ 20/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
2-Mahkememizce atanan geçici komiser heyeti İcra İflas uzmanı Celalettin KARAKOYUNLU, SMMM Bülent TEZCAN, Tekstil Mühendisi Gökhan ONUR’un görev ve yetkilerinin kesin mühlet süresince aynen devamına karar verildiği,
3-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin kesin mühlet süresince devamına karar verildiği, İİK’nun 288. Maddesi gereği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.