T.C.

BAKİRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2016/607 Esas

İLAN

Davacı FC GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 564772 sicil numarasında kayıtlı.Evren Man Gülbahar Cad No:9-B Bağcılar/İST adresinde mukim FC GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ilgili olarak açılmış İflasın Ertelenmesi davasında, bu dava nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin ilan tarihlerinden itibaren 15 gün içinde itirazda bulunup müdahale talep edebilecekleri, bu süre içinde müdahale talebinde bulunmayanların müdahalelerinin kabul edilmeyeceği, duruşma günü olan 29/09/2016 günü saat 14:00 de mahkememizde hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşma da kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde HMK 316 vd maddeleri gereğince, gıyaplarında yargılama yapılıp hüküm kurulacağı,
Mahkememizin 21/06/2016 tarihli ara kararı gereği iflas erteleme talebinde bulunan davacı şirkete Fuat Akın’ın kayyım olarak atandığı hususu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı yasanın 41/2 -i maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İİK nun 179/a maddesi gereğince ilan olunur. 21/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.