T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYI: 2018/ 1015 Esas

İLAN

Mahkememizde görülen konkordato davasının yargılaması sırasında, 2004 s. İİK.nin 289/3. maddesi gereğince, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 46548 sicil numarasında kayıtlı ve 59104111990 T.C. Kimlik numaralı davacı Fatma ŞEKER’e 23/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE ve Konkordato geçici komiseri olan AYŞE BİLİCİ’nin bugünden itibaren Konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.