T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/531

Davacı (BORÇLU) FATİH İNŞAAT MALZEMELERİ TAAHHÜT NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 369694 sicil nosunda kayıtlı davacı FATİH İNŞAAT MALZEMELERİ TAAHHÜT NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 23/10/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c) 30/05/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d) 30/05/2018 tarihli tensip tutanağının 6. maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan *********, ************** ve************************* ‘nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
e)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK’nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,
İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 25/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.