T.C.
İNEGÖL
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/127 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 287. maddesi gereğince işbu mahkememizin 28/09/2018 tarihli ara kararının 1 nolu kararında belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa’nın 286. maddesi uyarınca davacılar/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 10355 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 4780562767 vergi kimlik numaralı davacılar/konkordato talep eden FATİH DOĞRU (T.C no: *******************) ile İnegöl Adek Mobilya Koltuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 28/09/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirilmesine, geçici komiser heyeti olarak **********, **************** ve **************************************’nın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacılar / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.