T.C.
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO: 2018/1279 Esas

Davacılar Fahrettin Küçükler Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fahrettin KÜÇÜK ve Gürkan KÜÇÜK tarafından davalı Hasımsız aleyhine açılan Konkordato ( Adi Konkordatodan Kaynaklanan ( İİK 285 İla 308/h) ) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında: Mahkememizin 12/11/2018 tarihli tensip kararı gereğince;

7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Merkez 3256 sicil numarasında kayıtlı Fahrettin Küçükler Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Fahrettin KÜÇÜK ( *********** T.C Kimlik numaralı ) ve Gürkan KÜÇÜK ( ******************* T.C Kimlik numaralı ) hakkında 09/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,

7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacılara( *********** T.C. Kimlik Numaralı ) **************’ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE karar verilmiş olmakla,

İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.