T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
İ L A N
ESAS NO : 2019/14 Esas
İ L A N

Davacı , FAHRETTİN KILIÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Büyükdere Mah. Gülersoy sk. No: 23 D: 1 Odunpazarı/Eskişehir faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 723sicil numarası ile kayıtlı, Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 5500155969 vergi kimlik numaralı 42172197294 T.C. Kimlik nolu davacı FAHRETTİN KILIÇ tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 29.01.2019 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak Hukukçu Ahmet KARAKOÇ,Mali Müşavir Ömer TAŞÇI, inşaat mühendisi İsmail SERTDURAK atanmıştır. Duruşmanın 07.03.2019 günü saat 10:00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.