T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN

ESAS NO : 2018/1100 Esas

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1100 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato ( Adi Konkordatodan kaynaklanan – İİK 285 ila 308/h )davası nedeniyle, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-133951 sicil nosunda kayıtlı F.G.C İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne 20/12/2018 tarihinde 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş olduğundan;
1-Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanın yayınlandığı günden başlayarak ON BEŞ gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Zelal SEZER’ in adresine; elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile ALACAKLARINI bildirmelerini,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter, hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3-On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) konkordatoprojesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları,
İlan olunur. 08/01/2019
Zelal SEZER
Konkordato Komiseri
Adres: Mansuroğlu Mah. 288/6 Sok. No:2 K:6 D:11 Bayraklı /İZMİR
E-mail : zelal_sezer@hotmail.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.