T.C.
OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı 2018/286 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu, bu belgelerin yasada belirtilenkoşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5295 nolu sicilinde kayıtlı F-B Oıl Petrol Ürünleri Madeni Yağ Atık Geri Kazanımı Tesisi Ve Biodizel Üretimi Dağıtım Pazarlama San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin 16/10/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET verilmesine karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.17/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.