T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/581 Esas

Talep eden-borçlular Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün; (1) 213577 numaralı sırasında kayıtlı EZK İnşaat Madencilik Enerji Hayvancılık İmalat Taahhüt Sanayi Limited Şirketi,
(2) 161249 numaralı sırasında kayıtlı Burkay İnşaat Maden Enerji Müh. Tur. Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile
(3) 264594 numaralı sırasında kayıtlıYaşar Kemal Erdem İnş. Maden Mak. San. Tic. A.Ş.
vekili tarafından konkordato istemi ile yapılan başvuru sonrasında yapılan değerlendirme sonucu, 09/08/2018 tarihli ara karar ile geçici mühlet kararı verilerek, geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesi yapılmıştır.
Konkordato komiser kurulu tarafından sunulan 31/10/2018 tarihli ön raporda “konkordato talep eden şirketlerin özellikle Burkay … Ltd. Şti nin çatısı altında aktif olarak ülke genelinde işlerini devam ettirdiği, bir çok tedarikçiyle ticari ilişkilerinin bulunduğu, mevcut işlerinin yüksek hacimli olması ve şirketlerin yüksek miktarda hakediş beklentisinin olduğu dikkate alındığında İİK.’nun 287/4. maddesi uyarınca konkordato talep eden şirketler yönünden geçici mühlet kararının 2 ay süreyle uzatılmasının makul ve kabul edilebilir olduğunun, bu süre içerisinde talepte bulunan şirketlerin konkordato projelerinin sıhhatinin daha net bir şekilde değerlendirilebileceği” şeklinde görüş beyan etmişlerdir.
İİK’nun 287. maddesindeki düzenleme, mahkeme geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla konkordato komiseri görevlendirir. Geçici mühlet süresi 3 aydır. Mahkemece bu 3 aylık süre dolmadan borçlunun ya da geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla 2 ay daha uzatabilir. Geçici mühlet talebinin kabulüne ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz, şeklindedir.
Konkordato geçici komiser kurulunca sunulan rapor içeriğine göre, geçici mühletin 2 ay uzatılmasında hukuki ve fiili yararın konkordato talep eden ve alacaklıları lehine bulunduğu anlaşılmakla ve mahkememizce de bu yönde kanaat edinilmekle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
İİK’nın 287. maddesi uyarınca konkordato talep edenler EZK İnşaat Madencilik Enerji Hayvancılık İmalat Taahhüt Sanayi Limited Şirketi, Burkay İnşaat Maden Enerji Müh. Tur. Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Yaşar Kemal Erdem İnş. Maden Mak. San. Tic. A.Ş.‘nin ilgili istemin kabulü ile 09/11/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile geçici mühlet kararının uzatılmasına,
İİK 288. maddesi uyarınca geçici mehlin uzatılmasına ilişkin kararın yine İİK 288/2. maddesinde öngörülen şekilde ilanına karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.