İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/987

Borçlular EYÜP SÜRÜCÜ, TAYFUN SÜRÜCÜ ve EVTİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
1-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 868902/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) EVTİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 22/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 22/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, borçlu şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, borçlu şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
22/10/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Derya COŞKUN, Esin KAYA ve Bengü ATASEVER YÜZBAŞIOĞLU’nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/987 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/03/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı,
2-Borçlular EYÜP SÜRÜCÜ ve TAYFUN SÜRÜCÜ‘nün geçici mühletin uzatılmasına ilişkin taleplerinin REDDİ ile bu borçlular yönünden geçici mühletin KALDIRILMASINA karar verildiği 
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.