T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1306 Esas İLAN

Davacı, 934704/0 sicil nosunda kayıtlı EVREN GLOBAL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı, 934704/0 sicil nosunda kayıtlı EVREN GLOBAL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 09/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ***********,******************, *****************atanmıştır. Duruşmanın 08/02/2019 günü saat:14:00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.