T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2018/1241 ESAS 2019/325 KARAR SAYILI DOSYASINDAKİ KONKORDATO KOMİSERLERİNDEN

ESAS NO : 2018/1241
KARAR NO : 2019/235


Haklarında 03/04/2019 tarihinden başlamak üzere 38245326968 T.C. Kimlik nolu Halil İbrahim ŞAHBAZ, 18110514034 T.C. Kimliknolu Osman ŞAHBAZ ile 38116331220 T.C.Kimlik nolu Salih ŞAHBAZ ve Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 38546 sicil nosunda kayıtlı davacı EVRAMA MAĞAZACILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ l yıl süre ile kesin mühlet verilmiş olup ;
Yukarıda ünvanı ve isimleri yazılı borçlu şirketten ve şahıslardan 04/01/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce alacaklı olanların ve bu tarihten sonra komiser heyetinin izni olmaksızın yapılan borçlandırıcı işlemlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini ve doğan alacak miktarını (İİK.m.294/3 gereğince rehinli alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerini incelemeye ve denetlemeye elverişle hesap dökümü ile birlikte gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisini ekleyerek İcra ve İflas Kanunu’nun 299/1. Maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içinde “Av.Doç.Dr. Ahmet KARAKOCALI-Hoşnudiye Mahallesi 736. Sokak No.2 B Blok Ay Lounge Residence Kat 2 Daire 11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR” adresine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla bildirmeleri veya tatil günleri hariç 09:30/17:00 saatleri arasında bizzat yada vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
İİK.M.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin bilançoda kayıtlı olan projede belirtilen alacaklılardan adresi belli olanlara taahhütlü posta ile gönderilecek olup bu alacaklılar bakımından da 15 günlük süre ile yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacaktır. Alacaklarını bildirmeyen alacaklılar, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecektir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 290. Incı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 uncu maddeler uyarınca ihtar ve ilan olunur.
Konkordato Komiser Kurulu
İlhan UYGUR Doç.Dr. Ahmet KARAKOCALI Celal DURAN

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.