T.C.
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2018/378

Mahkememizce 17/10/2018 tarihli ara kararla; Talebin KABULÜ ile, İİK 289/2 maddesi gereğince konkordato talep eden EVER TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA A.Ş. , EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZİM TİCARET A.Ş. , EVER İSTANBUL ASYA OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş. VE EVER KOCAELİ OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş.’YE 1 yıllık konkordato KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE, 

Kesin mühlet kararının İİK 294 maddesi gereğince alacaklılar bakımından İİK’nun 295. Maddesi gereğince rehinli alacaklılar bakımından, İİK 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından ve İİK’nun 297. Maddesi gereğince konkordato talep eden borçlu şirketler bakımından sonuç doğurmasına,

Geçici komiserler kurulunun *************, *************** ve **************)İİK 289/3 maddesi gereğince görevlerinin devam etmesine, konkordato komiserler kurulunun kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görev sınırının kesin mühlet kararı sonuçlarıyla birlikte İİK 288 maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilanına,
Şirketlerin yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserler kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına

Kesin mühlet kararının İİK 289/6 maddesi gereğince İİK’nun 288. Maddesi gereğince ilanına, aynı madde gereğince ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.