T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/969 Esas
Davacı EUROPAN GERİ KAZANIM VE YALITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 603285/0 sicil nolu borçlu EUROPAN GERİ KAZANIM VE YALITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’i hakkında mahkememizce verilen 12/10/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 12/01/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacıların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)12/10/2018 tarihli ara kararın 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden hukukçu Av. Cansev Turan, mali müşavir Faik Tiryaki, yeminli mali müşavir Yasin Ünal’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/969 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 07/03/2019 günü saat 14:45’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.