T.C.
OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2018/197 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
2004 sayılı İİK’nın 289. Maddesi uyarınca şartlar oluştuğu kanaatine varılarak kesin mühlet talebinin kabulü ile Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6843 nolu sicilinde kayıtlı Esatoğulları Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketine 26/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.05/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.