T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/949 Esas

Davacı , ES MARMARA HAZIR BETON İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Gazipaşa Mah. Sarıcakaya cad.No: 30 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 45208 sicil numarası ile kayıtlı ve Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 377 046 1876 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi ES MARMARA HAZIR BETON İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 26.10.2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak *****************, ************** ve************* atanmıştır.Duruşmanın 23.01.2019 günü saat 09.30’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.