T.C.ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İ L Â N
ESAS NO: 2015/619
Davacı ES ESTAŞ MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK İMALAT MONTAJ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle yapılan yargılamada;
Mahkememizin 09/03/2016 tarih ve 2016/178 Karar sayılı ilâmı ile;
Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 12012 sicil numarası ile kayıtlı davacı – Es Estaş Madencilik Turizm İnşaat Makine Elektrik İmalat Montaj Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasının İcra İflas Kanunun 179/b. Maddeleri uyarınca 09/03/2016 gününden itibaren 1 YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE,
İcra İflas Kanunun 179/a. Maddesi uyarınca Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Müdürü ve temsilcilerinin her türlü karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım onayına bağlanmasına,
Kayyım olarak re’sen Vakkas YILDIRIM’ın atanmasına,
a) Kayyımın öncelikle Şirket malvarlığının ve borçlarının defterini düzenlemek suretiyle görevleri sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasının gözetilmesine ve Şirket malvarlığının azaltılmasının önlenmesiyle iyileşme projesinin uygulanmasının da kayyımca gözetilmesine,
b) Davacı – Şirketin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil her türlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyım tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına,
c) Şirket faaliyetlerinin kayyım tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az bir kez kayyımın Şirket merkezinde çalışma yapmasına,
Ara kararı ile verilen tedbirlerin devamına,
Karar verilmiş olup ; İ.İ.K.nun 179/a son maddesi yollamasıyla 166/2. Maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.