T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1324 Esas 
İLAN

Davacılar , ERSOY ŞİVEYDİNLİ, NEJLA ŞİVEYDİNLİ, TUĞBA TOPÇUOĞLU ŞİVEYDİNLİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 162811/5 sicil nosunda kayıtlı davacı ANGORA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ERSOY ŞİVEYDİNLİ (T.C:***********) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 12/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak *****************, ************** ile ********************atanmıştır. Duruşmanın 08/02/2019 günü saat: 14:00‘da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.