T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO :
 2018/1043 Esas
İLAN

Davacı , ERŞEN PVC ve ISICAM SİSTEMLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE ve MERMERCİLİK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile EROĞLU PVC ve ISICAM SİSTEMLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE ve MERMERCİLİK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 160949/5 sicil nolu borçlu EROĞLU PVC ve ISICAM SİSTEMLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE ve MERMERCİLİK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 161011/5 sicil nolu borçlu ERŞEN PVC ve ISICAM SİSTEMLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE ve MERMERCİLİK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 01/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketlerin İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak *************, **************, ************************‘ın geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/1043 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 16/01/2019 günü saat 14:45‘de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.