T.C.

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1119

Davacılar Erol Günaydın, Şenol Günaydın, Mehmet Günaydın tarafından açılan konkordato davası ile ilgili olarak; ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 25/09/2018 tarih ve 2018/1119 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden ***************** TC Kimlik Nolu Erol Günaydın,
************* TC Kimlik Nolu Şenol Günaydın,
************* TC Kimlik Nolu Mehmet Günaydın hakkında 20/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzereGEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacılara ******************’ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİOLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 21/12/2018 günü saat 11:45’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 10/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.